bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie

"Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2021 r."

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP nr 510563499 z dn 31 12 2020 r-1 (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.) 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Protokół z otwarcia ofert z dnia 16.12.2020 r. (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 763393_N_2020 w dniu 08 12 2020 r. (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Formularz oferty z załącznikami pdf. (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Formularz oferty z załącznikami doc. (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Załącznik A Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Załącznik B Regulamin schroniska (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Załacznik C Wzór umowy (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)

 Załącznik D Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum w dn. 18.01.2021 r.)


PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KROTOSZYNIE

2020

Ogłoszenie nr 510000504-N-2020 z dnia 03-01-2020 r. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2020 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dn. 18.12.2019 r. - zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Formularz oferty z załącznikami .doc (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Załącznik B - Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Załącznik C - Wzór umowy (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)

Załącznik D - Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum w dn. 30.01.2020 r.)


Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2019 r.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2019 r." (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019r.)

protokół z otwarcia ofert w dniu 06.12.2018 r. (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019r.)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r. )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

 Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn.07.01.2019 r.)

Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

Załącznik B - Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

Załącznik C - Wzór umowy (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

Załącznik D - Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum dn. 07.01.2019 r.)

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2018 r.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

  Formularz oferty z załącznikami (.doc) (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Załącznik B - Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Załącznik C - Wzór umowy (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Załącznik D - Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dniu 13.12.2017 r. - zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi.Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2018 r. (przeniesiono do archiwum dn. 11.01.2018 r.)


2016

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2017 r., Ogłoszenie nr 360653 - 2016 z dnia 2016-12-07, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archwium dn. 16.01.2017 r.)

Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Załącznik B - Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Załącznik C - Projekt umowy (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Załącznik D - Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Formularz oferty z załącznikami (.doc) (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.12.2016 r. - Zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)

Ogłoszenie nr 375774 - 2016; data zamieszczenia ogłoszenia: 29.12.2016 r., Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - USŁUGI (Krotoszyn: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2017r.) (przeniesiono do archiwum dn. 16.01.2017 r.)


2015

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r. Numer ogłoszenia: 360630 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016 r." (przeniesono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2016r. Numer ogłoszenia: 185693 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Załącznik A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016r.)

Załącznik B do SIWZ Regulamin schroniska dla bezdomnych zwierzat (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Załącznik C do SIWZ Projekt umowy (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Załącznik D do SIWZ (wykaz środków trwałych) (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (.doc) (przeniesiono do archiwum dnia 15.01.2016 r.)


2014

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r. Numer ogłoszenia: 266059 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r." (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie w 2015 r Numer ogłoszenia: 256445 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał B Regulamin Schroniska (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał C Projekt umowy (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Zał D Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)


2013

Ogłoszenie o zamówieniu nr 13485-2014 (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

    Formularz oferty z zalacznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał B Regulamin Schroniska (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał C Projekt umowy (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał D Wykaz środków trwałych (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

zmiana treści SIWZ z 27.01.14 r. (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał A Opis przedmiotu zamówienia po poprawie (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Zał C Projekt umowy po zmianie (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie" (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)

Krotoszyn: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie. Numer ogłoszenia: 21395 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 18.02.2014)Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 18.01.2021
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 045