bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum: Świadczenie usług odbioru i zagospdoarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510403772-N-2021 opublikowane w BZP dnia 18_01_2021r (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dniu 14. 12. 2020 r. - Zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Ogłoszenie nr 762175-N-2020. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Załącznik A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Załącznik B do SIWZ - Wzór umowy (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)

Załącznik C do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku Miedzygminnego EKO SIÓDEMKA (przeniesiono do archiwum dn. 02.02.2021 r.)Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 02.02.2021
Dokument oglądany razy: 94