bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum

2020

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2020_S 220-541064 (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.) 

Protokół z otwarcia ofert w dn. 01.10.2020 r.(przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 24.09.2020 r. (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020_S 182-438908 (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik B do SIWZ - wzór umowy (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik C do SIWZ_Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik D do SIWZ- Umowa przetwarzania danych (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik nr 1 a-b do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik nr 1 a-b do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz Publiczny (przeniesiono do archiwum dnia 09.03.2021 r.)


KROTOSZYN (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI" NR 3)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 3 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy :Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. III - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PRZENIESIONO DO ARCHIWUM DN.18.11.2020 R.)


KROTOSZYN (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI" NR 2)

Związek Międzygminny "Eko Siódemka": zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci gmin Związku Międzygminnego " Eko Siódemka" - cz. III - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  (przeniesiono do archiwum dn. 05.11.2020 r.)


CIESZKÓW (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI")

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy :Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020 (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)

KOBYLIN (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI")

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020 (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)

ZDUNY (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI")

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. V Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy ZDUNY. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)

Zamówienie nr 2 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY nr 2 opublikowane w BZP dnia 24.09.2020 (przeniesiono do archiwum dn. 28.10.2020 r.)


KOBYLIN (ZAMÓWIENIE Z "WOLNEJ REKI")

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dn. 19.10.2020 r.)

Krotoszyn: Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. II - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dn. 19.10.2020 r.)


KROTOSZYN (ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI)

Związek Międzygminny "Eko Siódemka": zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" cz III - świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum w dn. 28.09.2020 r.)


Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - unieważniony (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.) (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 2020 S 173-418797 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 02.09.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Protokół z otwarcia ofert w dniu 14 08 2020 r-1 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Ogłoszenie o zmianie 2020 S 157-383798 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
zmiana treści SIWZ z 11_08_20 II (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
poprawiony formularz oferty (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
poprawiony formularz oferty(przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
zmiana treści SIWZ z 11_08_20 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dn. 31.07.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ_Formularze cenowe - poprawiony (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ_Formularze cenowe - poprawiony (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)


Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 132-323934 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik A do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik B do SIWZ - wzór umowy (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik C do SIWZ _ Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik D do SIWZ - Umowa przetwarzania danych (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 1 a-b do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 1 a-b do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz Publiczny (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Zmiana treści SIWZ z 10.07.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)
Ogłoszenie o zmianie 2020/S 134-330680 (przeniesiono do archiwum dn. 22.09.2020 r.)


CIESZKÓW (ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dnia 06.08.2020 r.)

Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 06.08.2020 r.)

ZDUNY (ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO
SIÓDEMKA – cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (przeniesiono do archiwum dnia 20.07.2020 r.)

Zamówienie nr 1 udzielane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do umowy :
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny. (przeniesiono do archiwum dnia 20.07.2020 r.)


2018

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019-OJS021-046202-1. Wynik postępowania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego Eko Siódemka" ( przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy część II i III zadania (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. cz. I, IV, V i VI zadania (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.11.2018 r. - Zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 2018/S 218-500108 (przeniesiono w dniu 19.02.2019r.)

 Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 09.11.2018 r. (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS205-468253 (przeniesiono do archwum dnia 19.02.2019r.)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Zalacznik A do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamowienia OPZ ( przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Zalacznik B do SIWZ - wzory umów (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Zalacznik C do SIWZ _ Uchwaly Zgromadzenia Związku (przeniesono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Zalacznik D do SIWZ - Umowa przetwarzania danych (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum donia 19.02.2019r.) 

 Zalacznik nr 1 a-f do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.)

 Zalacznik nr 1 a-f do SIWZ - Formularze cenowe (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Formularz JEDZ espd-request (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Formularz JEDZ espd-request (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

 Zalacznik nr 10 do SIWZ _ Klucz Publiczny (przeniesiono do archiwum dnia 19.02.2019r.) 

KROTOSZYN

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. III Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 10.12.2018 r.)

Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. III Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 10.12.2018 r.)

KOBYLIN

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 29.11.2018 r.)

Ogłoszenie nr 500265691-N-2018 z dnia 06-11-2018 r. Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 29.11.2018 r.)

CIESZKÓW

Ogłoszenie nr 500267207-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA – cz. I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usług
i (przeniesiono do archiwum dnia 22.11.2018r.)

Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 22.11.2018r.)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI (przeniesiono do archiwum dnia 22.11.2018r.)

Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY. (przeniesiono do archiwum dnia 22.11.2018r.)

ZDUNY (ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – cz. V. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zduny. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 09.11.2018 r.)

Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA – cz. V Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy ZDUNY OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 09.11.2018 r.)

SULMIERZYCE (ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI)

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA": Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – cz. IV. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sulmierzyce. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.11.2018 r.)

Krotoszyn: Zamówienie uzupełniające nr 1 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” – Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 05.11.2018 r.)


2016

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2016/S 043-071451  (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Formularz oferty z załącznikami (.doc) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Załącznik B do SIWZ - PROJEKT UMOWY (.rar) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Załącznik C do SIWZ - UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU (.rar) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Zmiana treści SIWZ z 24.03.2016 r. (data dodania: 24.03.2016r.) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

2016/S 060-101495 Usługi związane z odpadami - Dodatkowe informacje (data dodania 25.03.2016 r.) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Zmiana treści SIWZ (data dodania 06.04.2016 r.) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

2016/S 068-118671 Usługi związane z odpadami - Dodatkowe informacje (data dodania 07.04.2016 r.) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2016/S 094-169716 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data dodania 18.05.2016 r.) (przeniesiono do archiwum dnia 02.06.2016r.)


Krotoszyn: Zamówienie z wolnej ręki pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków.

Numer ogłoszenia: 48475 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum 16.05.2016 r.)

Numer ogłoszenia: 45393 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016, OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum 16.05.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylin

  Numer ogłoszenia: 72646 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 63248 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - cz. V Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zduny

Numer ogłoszenia: 32743 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia 28849 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 (przeniesiono do archiwum dnia 15.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" - cz. IV. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sulmierzyce

Numer ogłoszenia: 30365 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 27823 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków

Numer ogłoszenia: 67170 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 , OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Numer ogłoszenia: 60744 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 (przeniesiono do archiwum 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 2 – Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”– cz. III. Świadczenie usług odbioruodpadów komunalnych z terenu gminy Krotoszyn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 2016/S 060-102037 (przeniesiono do archiwum dnia 11.04.2016 r.)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2016/S 052-087706 (przeniesiono do archiwum dnia 11.04.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. III - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn

 Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 252-461866 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 14.01.2016 r.)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości exante Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 240-436185 (Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości exante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji) (przeniesiono do archiwum dnia 14.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszków

 Numer ogłoszenia: 187491 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

  Numer ogłoszenia: 184105 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV- Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulmierzyce

  Numer ogłoszenia: 187485 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)


Numer ogłoszenia: 184161 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 12.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zduny

 Numer ogłoszenia: 187497 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Numer ogłoszenia: 180301 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. II Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylin

Numer ogłoszenia: 187493 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)

Numer ogłoszenia: 180323 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 05.01.2016 r.)


2015

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" – teren gminy Cieszków

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2015/S 043-074721 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436542 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz oferty z załącznikami (.doc)  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik A do SIWZ (OPZ) (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik B do SIWZ (Projekt umowy)  (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Załącznik C do SIWZ (uchwały)   (przeniesiono do archiwum dnia 18.03.2015)

Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków

Numer ogłoszenia: 266085 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)

Numer ogłoszenia: 262991 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum do archiwum dnia 16.01.2015 r.)


Polska-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2014/S 247-436996 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Informacja o wyniku postepowania; dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA " (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2014/S 201-355131 (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Formularz oferty z załącznikami (doc.) (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik B do SIWZ - MAPA (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum 07.01.2015 r.)


2014

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora VII, obejmującego obszar terytorialny Gminy Zduny.Numer ogłoszenia: 242891 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 16.12.2014)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. V - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Zduny. Numer ogłoszenia: 233897 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia16.12.2014)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora IV, obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 238579 - 2014; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora IV, obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 238579 - 2014; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Cz. IV - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmującego obszar terytorialny Gminy Sulmierzyce. Numer ogłoszenia: 233887 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 223873 - 2014 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY- Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)

Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Sektora I, obejmującego obszar terytorialny Gminy Cieszków. Numer ogłoszenia: 228565 - 2014 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Usługi  (przeniesiono do archiwum dnia 02.12.2014 r.)


2013

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Cieszków. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  nr: 112775-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Kobylin. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112831-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Sulmierzyce. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr:112865-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego gminy Zduny. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr: 112897-2013 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 116-198640 (Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzieleniezamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Kobylin Numer ogłoszenia: 122661 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Cieszków Numer ogłoszenia: 122677 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
(przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Gminy Zduny Numer ogłoszenia: 122717 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013) (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA - dot. obszaru terytorialnego Miasta Sulmierzyce Numer ogłoszenia: 123727 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PL-Krotoszyn: Usługi związane z odpadami 2013/S 124-213289 (przeniesiono do archiwum dnia 17.07.2013)

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2013/S 119-203765 (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz cenowy (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Formularz oferty z załącznikami (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

  Formularz oferty z załącznikami (doc.) (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik A do SIWZ - OPZ (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik B do SIWZ - MAPY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik C do SIWZ - PROJEKT UMOWY (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Załącznik D do SIWZ - Uchwały Zgromadzenia Związku (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11 07 2013 r

Odpowiedzi na zapytania z dn_ 11_07_13 r (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SiWZ z dnia 24.07.2013 r

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .doc (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Poprawiony zał. nr 6 do SIWZ .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Zmiana treści SIWZ z 24.07.13 r. .pdf (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. (przeniesiono do archiwum dnia 03.10.2013)
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 18.11.2020
Dokument oglądany razy: 6 102