bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum: Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu : Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu :
Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA (GOA.271.16.2020)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP Nr 510418057_N_2021 z 22_02_21 (przeniesiono do archiwum dn. 09.03.2021 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Protokół z otwarcia ofert w dniu 11.01.2021 r. - Zbiorcze zestawienie ofert (przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 771051-N-2020 z dnia 23.12.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

SIWZ Instrukcja dla Wykonawców(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

SIWZ Wzór umowy(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

SIWZ Opis przedmiotu zamówienia(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Załacznik nr 1 do IDW_Formularz oferty(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Załacznik nr 1 do IDW_Formularz oferty(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. do IDW 2-5 i 7(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. do IDW 2-5 i 7(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.V(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.V(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.V(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.IV (przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)

Zał. nr 6 tabele ceny cz.V (przeniesiono do archiwum dn. 18.02.2021 r.)


Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu :
Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA (GOA.271.12.2020)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy. Ogłoszenie nr 510401193-N-2021 z dnia 13.01.2021 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część III: Dostawa mebli i innego wyposażenia pomieszczeń PSZOK(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. cz. IV(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. cz. I i II(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Protokół z otwarcia ofert w dn. 03.12.2020 r. - Zbiorcze zestawienie ofert(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Komunikat o kanale Youtube z dn. 03.12.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
zmiana treści SIWZ z dnia 01.12.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 30.11.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
zmiana Cz IV Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
zmiana Cz IV Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zmiana II Cz I Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zmiana II Cz I Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.11.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Nr 540240532_N_2020 z dnia 27.11.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.11.2020 r. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zmiana Cz I Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zmiana Cz I Zał_6a_Zestawienie parametrów technicznych(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
SIWZ cz. II Wzór umowy. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
SIWZ cz III Opis przedmiotu zamówienia. (przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 1 do IDW formularz oferty(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 1 do IDW formularz oferty(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. do IDW 2-5 i 7(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. do IDW 2-5 i 7(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.III(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
  Zał. nr 6 tabele ceny cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.III(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6 tabele ceny cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)

Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.III(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn. cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn.. cz.I(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn.. cz.II(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn.. cz.III(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)
Zał. nr 6a zestawienie parametrów techn.. cz.IV(przeniesiono do archiwum dn. 28.01.2021 r.)Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 09.03.2021
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 28.01.2021
Dokument oglądany razy: 83