bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Gminy powinny uzyskać następujące % poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
20% 25% 35% 45% 55% 56% 57% 58% 59%

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 20,23 % (gmina Cieszków: 14,52%)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 23,87 % (gmina Cieszków: 26,1%)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 30,82 % (gmina Cieszków:41,53%)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 25,54% % (gmina Cieszków: 28,29%)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 26,51%  (gmina Cieszków: 23,46%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 32,51% (gmina Cieszków: 32,64%)

W roku 2019 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : Cieszków - 36,45%; Kobylin - 44,57%; Krotoszyn - 49,17%; Sulmierzyce - 32,74%; Zduny - 47,08%

W roku 2020 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : Cieszków - 33,26%; Kobylin - 46,94%; Krotoszyn - 45,28%; Sulmierzyce - 30,45%; Zduny - 48,52%

W roku 2021 gminy członkowskie osiągneły następujące poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: Cieszków - 14,94%, Kobylin - 20,06%, Krotoszyn - 23,51%, Sulmierzyce - 19,77%, Zduny - 27,55%.

Poziom dla całęgo Związku za 2021 rok wynosi 22,80%


Dopuszczalne poziomy składowania odpadów komunalnych wyrażone w %

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 8,84 % (gmina Cieszków: 83,31%)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,74 % (gmina Cieszków: 161,4%)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2,86% (gmina Cieszków:43,46%)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 26,13% (gmina Cieszków: 5,45%)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 16,62 % (gmina Cieszków: 41,23 %)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,02 % (gmina Cieszków: 35,51%)

W roku 2019 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania : Cieszków - 38,22%; Kobylin - 14,48%; Krotoszyn - 12,65%; Sulmierzyce - 11,43%; Zduny - 14,83%

W roku 2020 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania : Cieszków - 54,74%; Kobylin - 16,80%; Krotoszyn - 14,91%; Sulmierzyce - 16,40%; Zduny - 13,83%

Dane za 2021 r. są aktualnie weryfikowane


Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) gminy powinny uzyskać następujące limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W roku 2013 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 92,79 % (gmina Cieszków: ---)

W roku 2014 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 96,6% (gmina Cieszków: ---)

W roku 2015 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 100%  (gmina Cieszków: ---)

W roku 2016 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 97% (gmina Cieszków: ---)

W roku 2017 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 101,46% (zagospodarowaniu poddano odpady z roku poprzedniego) (gmina Cieszków: 100%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 99,45% (gmina Cieszków: 100%)

W roku 2019 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych : Cieszków - 100%; Kobylin - 107%; Krotoszyn - 100,57%; Sulmierzyce - 100%; Zduny - 106%

W roku 2020 gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” osiągnęły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych : Cieszków - 100%; Kobylin - 39%; Krotoszyn - 103%; Sulmierzyce - 100%; Zduny - brak odpadów

Dane za 2021 r. są aktualnie weryfikowaneOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 06.12.2022
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 06.12.2022
Dokument oglądany razy: 8 942