bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

2023

uchwała Nr SO–1/0955/35//2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2022 rok.

uchwała Nr SO–1/0954/20/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.

uchwała nr SO-1.9053.31.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 wrzesnia 2022 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA za I półrocze 2022r.


2022

 uchwała Nr SO –1/0957/25/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” na lata 2023 – 2026.

uchwała Nr SO – 1/0952/25/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” na 2023 rok

Uchwała Nr SO–3/0951/497/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” deficytu budżetu roku 2022.


2021

  Uchwała nr SO - 3/0957/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2022-2025

 Uchwała nr SO - 3/0952/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 2022 rok.

 Uchwała Nr SO - 1/0955/80/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2020 rok

 Uchwała Nr SO-1/0954/29/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr SO - 1/0951/401/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" deficytu budżetu roku 2021


2020

Uchwała nr SO - 0957/9/1/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na lata 2021-2024

Uchwała nr SO - 0952/9/1/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 2021 rok.

Uchwała Nr SO - 0955/3/1 Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2019 rok

uchwała Nr SO-0953/13/3/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała Nr SO-0954/39/1/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr SO - 0951/36/D/1/Ka/2020 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" deficytu budżetu roku 2020


2019

 Uchwała Nr SO - 0953/15/1/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 września 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała  Nr SO-0954/10/1/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia

 Uchwała Nr SO - 0951/20/D/2/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  29 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwiości deficytu budżetu przez Związek Międzygminny "Eko Siódemka"


2018

Uchwała Nr SO - 0951/52/D/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Związek Międzygminny Eko Siódemka deficytu budżetu roku 2018.

 Uchwała Nr SO - 0954/19/2/Ka/2018 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 

 Uchwała Nr SO - 0953/20/2/Ka/2018 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "EKo Siódemka" za pierwsze półrocze 2018 roku

 Uchwała Nr SO - 0952/3/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na 2019 rok przedłożonym wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

 Uchwała Nr SO - 0957/3/2/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego :"Eko Siódemka" na lata 2019 - 2022


2017

Uchwała Nr SO - 0952/7/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na 2018 rok przedłożonym wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr SO - 0957/7/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego :"Eko Siódemka" na lata 2018 - 2021

Uchwała Nr SO - 0951/46/D/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny Eko Siódemka

Uchwała Nr SO- 0952/2/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego Eko Siódemka na 2017 rok.

Uchwała Nr SO - 0957/2/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Eko Siódemka

Uchwała Nr SO - 0954/7/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2017 r.w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.


2016

Uchwała Nr SO - 0955/8/1 Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za 2015 rok

Uchwała Nr SO - 0954/4/1 /Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin „EKO SIÓDEMKA” sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Uchwała Nr SO - 0953/13/1 /Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Zw „Eko Siódemka” za pierwsze półrocze 2016 roku.

Uchwała SO - 0951/29/D/1/Ka/2016 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"


2015

Uchwała Nr SO - 0957/5/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Eko Siódemka

Uchwała Nr SO - 0952/5/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego Eko Siódemka na 2016 rok.

Uchwała Nr SO - 0953/3/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” za pierwsze półrocze 2015 roku.

 Uchwała Nr SO-0954/15/1/Ka/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin "EKO SIÓDEMKA" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"


2014

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na 2015 rok.

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" za pierwsze półrocze 2014 r.

Uchwała Nr SO-0954/10/1Ka/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Gmin "EKO SIÓDEMKA" sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie : wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Związek Międzygminny Eko Siódemka


2013

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 11.05.2023
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 11.05.2023
Dokument oglądany razy: 9 701