bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr petycji - zbiorcza informacja o petycjach

Związek Miedzygminny "EKO SIÓDEMKA" poniżej zamieszcza rejestr petycji kierowanych do Związku w latach:

2022

Nr petycji
WNIOSKODAWCA PRZEDMIOT PETYCJI SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Krotoszynie budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
GOA.0004.1.2023 w zw. z uchwałą XXXVII/136/2023

2021

Nr petycji
WNIOSKODAWCA PRZEDMIOT PETYCJI SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1 Przemysław Świerblewski W SPRAWIE:
1. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości), tak aby dopuszczała możliwość składania deklaracji ze zwykłego konta email, jeśli będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2. sposobu komunikacji z mieszkańcami;
3. strony internetowej Związku.
odpowiedź GOA.1431.24.2021


2020 - BRAK


2019

Nr petycji WNIOSKODAWCA PRZEDMIOT PETYCJI SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1 Maciej R.Hoffmann W SPRAWIE: dwukrotnego zmniejszenia częstotliwości odbierania od mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn tzw. mieszanych odpadów komunalnych, z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych stawek odpłatności za tę usługę, jak również w sprawie nierównego traktowania (w przedmiocie odbioru mieszanych odpadów komunalnych) mieszkańców: wiosek, domów jednorodzinnych oraz dużych skupisk lokali mieszkalnych (np. osiedli) odpowiedź GOA.0004.3.2019
2 Szulc-Efekt sp. z o.o. W SPRAWIE: zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa poprzez zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw. odpowiedź ZGZ.0004.5.2019

2018 - BRAK


2017 - BRAK


2016 - BRAK


2015 - BRAK


2014 - BRAK


2013 - BRAKOpublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 17.05.2023
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 17.05.2023
Dokument oglądany razy: 6 617