bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Produkcja i emisja filmu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”

zestawienie złożonych ofert produkcja filmu edukacyjnego

zapytanie ofertowe produkcja filmu edukacyjnego

Załącznik A - projekt umowy

Załącznik 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa kontenerów typu KP 7 oraz typu KP 20 na potrzeby Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należących do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

  odpowiedź na zapytanie, które zostało złożone do prowadzonego postępowania z dnia 06.07.2023r.

zapytanie ofertowe kontenery KP7, KP 20

Załącznik A - projekt umowy

Załącznik 1 do zapytania ofertowego_Formularz oferty

Załącznik 1 do zapytania ofertowego_Formularz oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE
„Dostawa i montaż hali namiotowej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie”

zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

odpowiedź na zapytanie, które zostało złożone do prowadzonego postępowania z dnia 04.07.2023r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik A - projekt umowy

Załącznik 1 do zapytania ofertowego_Formularz oferty

Załącznik 1 do zapytania ofertowego_Formularz oferty


„Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Związku Międzygminnego “EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie” - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz cenowy do wypełnienie

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Oferta wykonawcy


„Świadczenie usług pocztowych w 2018 r.” - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług pocztowych w 2018 r.”

Formularz oferty – do wypełnienia

Formularz oferty – do wypełnienia ( wersja edytowalna)

Formularz cenowy – do wypełnienia

Istotne warunki umowy

Załącznik A Zwrotne potwierdzenie odbioru wg KPA

Załącznik B Zwrotne potwierdzenie odbioru wg ordynacji podatkowej

Odpowiedź na zapytanie dot. prowadzonego postepowania

Odpowiedź na zapytanie, które zostało złożone do prowadzonego postepowania z dn. 14.12.2017 r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego "Świadczenie usług pocztowych w 2018 r."


"Świadczenie usług pocztowych w 2017 r." - rozstrzygnięte

zapytanie ofertowe "Świadczenie usług pocztowych w 2017 r."

wzór Formularza oferty - do wypełnienia

Formularz cenowy - do wypełnienia

Istotne warunki umowy

Zwrotne potwierdzenie odbioru wg KPA - zał. nr A

Zwrotne potwierdzenie odbioru wg Ordynacji podatkowej - zał. nr B


Odpowiedzi na zapytania z dnia 09.12.2016 r. - rozstrzygnięte

odpowiedzi na zapytania z dnia 09.12.2016 r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego "Świadczenie usług pocztowych w 2017 r."
Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 01.08.2023
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 01.08.2023
Dokument oglądany razy: 26 149