bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum

2021

informacja o wynikach naboru na stanowisko – Główny Specjalista koordynator ds. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Główny Specjalista koordynator ds. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Ogłoszenie nr 3/2021 z dnia 10 listopada2021r. - GŁÓWNY SPECJALISTA KOORDYNATOR ds. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .pdf
Oświadczenia na potrzeby rekrutacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


informacja o wynikach naboru na stanowisko - pracownik ds. obsługi punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik ds. obsługi punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 9 listopada 2021 - PRACOWNIK DS. OBSŁUGI PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (2 OSOBY)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .pdf
Oświadczenia na potrzeby rekrutacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


informacja o nierozstrzygnięciu naboru
nabór kandydatów na stanowisko Główny Specjalista Koordynator ds. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .doc
Oświadczenia na potrzeby rekrutacji
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


2019

informacja o wynikach naboru na młodszego referenta

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Młodszy Referent

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska - młodszy referent

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .doc

oświadczenia na potrzeby rekrutacji

informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Nabór na stanowisko Specjalisty ds. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informacji
i edukacji ekologicznej

W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniła 1 (jedna) osoba, która przeszła do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. opieki nad bezdomnymi zwierzętami, informacji i edukacji ekologicznej

Nabór na stanowisko do spraw egzekucji i poboru zaległości opłat za gospodarowanie odpadami
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 2 (dwie) osoby, które przeszły do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw egzekucji i poboru zaległości opłat za gospodarowanie odpadami

Nabór na stanowisko młodszego referenta
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 2 (dwie) osoby, które przeszły do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 2 (dwie) osoby, które przeszły do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nabór na stanowisko kierownika działu organizacyjno-administracyjnego
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniła 1 (jedna) osoba, która przeszła do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na kierownika działu organizacyjno-administracyjnego

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 osoby
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 2 (dwie) osoby, które przeszły do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniła 1 (jedna) osoba, która przeszła do następnego etapu.
Informacja o wynikach naboru na młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

informacja o naborze księgowy

W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 4 (cztery) osoby, które przeszły do nastepnego etapu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy

Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA”, ul. Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Paulina Walczak
zamieszkała w Krotoszynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Walczak spełniła wszystkie wymagania formalne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą orientacją w zakresie księgowości oraz znajomością zasad funkcjonowania związków międzygminnych. Kandydatka w pełni spełnia oczekiwania Pracodawcy.

informacja o naborze księgowy ds_windykacj

W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 4 (cztery) osoby, które przeszły do nastepnego etapu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy:
specjalista ds. windykacyjnych

Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA”, ul. Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Aurelia Kalak
zamieszkała w Krotoszynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aurelia Kalak spełniła wszystkie wymagania formalne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą orientacją w zakresie księgowości w szczególności znajomością zagadnień windykacyjnych oraz znajomością zasad funkcjonowania związków międzygminnych. Kandydatka w pełni spełnia oczekiwania Pracodawcy.

informacja o naborze księgowy spec_ ds_ podatkowych

W związku z przeprowadzonym naborem informujemy, iż wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu spełniły 4 (cztery) osoby, które przeszły do nastepnego etapu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy:
specjalista ds. podatkowych

Związek Międzygminny „ EKO SIÓDEMKA”, ul. Kołłątaja 7 63-700 Krotoszyn informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anna Augustyniak
Zamieszkała w Krotoszynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Augustyniak spełniła wszystkie wymagania formalne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą orientacją w zakresie księgowości w szczególności znajomością zagadnień podatkowych oraz znajomością zasad funkcjonowania związków międzygminnych. Kandydatka w pełni spełnia oczekiwania Pracodawcy.Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 23.11.2022
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 23.11.2022
Dokument oglądany razy: 5 958